Dutch English Español Italiano Français Nederlands


Drie professionele culturen onder hetzelfde dak

Elke onderneming heeft zijn specialiteit. TELOS werd in 1992 opgericht met als doel om zich in redactionele concepten en publiciteit te specialiseren. Littera Graphis werd in 1989 opgericht, eveneens door de Eurologos Groep (een van de zeldzame geglokaliseerde wereldleiders in de productie van talen) met als doel om zich in multimedia-activiteiten te specialiseren.

Maar onze activiteiten kruisen constant de activiteiten van de talen die vertoeven in een van de meest complexe sectoren die bestaan: talen zijn per definitie culturen!

Op deze website hebben we de problemen met meertaligheid in enkele pagina’s samengevat, maar u kunt de uitvoerige versies bij Eurologos vinden.?We verwijzen onze klanten bijgevolg naar de website, naar het e-Magazine Glocal en naar de boeken die door Eurologos werden gepubliceerd: die uitgebreide knowhow vindt u door eenvoudig te klikken op www.eurologos.com (in 18 talen).