Dutch English Español Italiano Français Nederlands


Vóór elk voorschrift, een vergelijkende diagnose

Een analyse van minstens acht sleutelpunten.


Om de realiteit te veranderen, is er niets beter dan de realiteit te begrijpen. Een echt creatief en efficiënt publicitair plan kan voor TELOS enkel ontspruiten uit een gedetailleerde en precieze analyse van minstens acht sleutelpunten.
En er is vanzelfsprekend geen grondige diagnose zonder de actieve medewerking van de “patiënt”.
Op het vlak van de communicatie wordt de rol van de medewerking met de marketing- en publiciteitsverantwoordelijkheden bij de adverteerder doorslaggevend.
En opdat de analyse echt vergelijkend zou zijn, is het uiterst noodzakelijk dat ze uitgaat van de interpolatie van twee perspectieven: de interne opname, gerealiseerd in nauwe samenwerking met de klant zelf en de minutieuze - en “naïeve” - observatie, van buitenaf uitgevoerd door het agentschap, TELOS.

TELOS, de interpolatie van twee perspectieven